Välkommen till oss på

 

Rosestigen Ekonomi AB!

 

 

Vi erbjuder små och medelstora företag alla slags ekonomitjänster: bokföring, bokslut, månadsrapporter, årsredovisningar, skatter osv.

 

Kontakta oss gärna för ett möte så vi kan diskutera ditt företags situation idag, vilka behov som finns och vad vi kan hjälpa till med. Telefon: 073 - 800 65 80, E-post: info@rosestigen.se

 

Redovisningstjänster: Kärnan i vår verksamhet är att ta hand om din bokföring. Vi kan dels fungera som stöd för dig i din bokföring eller så överlåter du allt åt oss. Om du vill så sköter vi fakturering, leverantörsbetalningar, lönehantering, redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, samt övrig företagsadministration. Samtidigt ser vi till att all rapportering till myndigheter sker i rätt tid. Med mångårig erfarenhet och samarbete med andra byråer löser vi dina problem.

 

Bokslut, månadsrapporter, årsredovisningar: vi ser till att din bokslutsrapport upprättas enligt lag och god redovisningssed, och att den ekonomiska uppföljningen av verksamheten är strukturerad enligt dina önskemål. Du ska ha rätt underlag för att fatta rätt beslut! Erfarenhet från både K2 och K3.

 

Skatter och deklarationer: vi sammanställer och redovisar skattedeklarationer, momsrapporter, vi handhar även återbetalning av EU-moms, och vi gör både din och bolagets inkomstdeklaration.

 

Bolagsfrågor: Vår erfarenhet säger oss att många småföretagare saknar ett bollplank vid ekonomiska frågeställningar. När du överväger lån, finansieringslösningar, leasing, ägande, bolagsform, osv, så kan vi hjälpa till att ta fram underlag till beslut. Vi tar fram rapporter och styrelsematerial, och bistår vid upprättande av budget. Vi hjälper till med ansökningar och registreringar hos Bolagsverket och Skatteverket.

 

Administrativa rutiner, egna system: Med databaser som grund kan vi erbjuda programutveckling för att lösa administrativa arbetsuppgifter. Med över 20 års erfarenhet har vi förenklat den administrativa hanteringen av många rutiner genom utveckling av t ex offertssystem, försäkringssystem, tidrapporteringssystem, produktionssystem för textilhantering. Referenser: Kapp-Ahl, Continental, Semper Foods, mfl.

 

Hemsida, logotype & digitalt material: Vi kan erbjuda enkla, informativa hemsidor till mindre företag. Vårt gränssnitt är lätt att lära sig så att du själv kan uppdatera innehållet vid behov. Behöver du ta fram logotype och profil till företaget så hjälper vi dig med det.

 

Rosestigen Ekonomi AB - 073 - 800 65 80 - info@rosestigen.se